Subacromial Decompression | OrthoExpert
OrthoExpert Logo

 

Select location

Belgrade Nis

Current location: Belgrade

You can change the default location at any time by clicking Change location

Subakromijalna dekompresija je procedura koja se koristi u lečenju uklještenja sluzne kesice ramena (burzitis ramena, impindžment), što inače najčešće i izaziva bol u ramenu. Subakromijalna dekompresija ima za cilj povećanje prostora iznad zgloba ramena, uz odstranjivanje jednog dela koštanog tkiva (akromion) i bolesne sluzne kesice (burza).

Subakromijalna dekompresija se obavlja artroskopski, čime je jako smanjen rizik od infekcija i drugih mogućih komplikacija. U zavisnosti od stepena uklještenja sluzne kesice i dužine trajanja zahvata, dekompresija se obavlja kroz male rezove (najčešće 2–4) kroz koje se kamerom i instrumentima ulazi u rameni zglob. Video kamera omogućava snimanje i praćenje čitavog procesa na ekranu. Pored kamere, koristi se i instrument zvani šejver kojim se uklanjanja iritirana burza, odnosno koštane izrasline akromiona.

Prilikom ovog zahvata uobičajeno je da obavi od strane anesteziologa obavi blokada nerava ramena, što otklanja bol u ramenu nakon operacije. Prednosti artroskopskog zahvata su brojne – subakromijalna dekompresija je na ovaj način neinvanzivna u odnosu na otvorene oparativne zahvate, bol nakon zahvata je mininimalan, a oporavak relativno kratak. Još jedna od prednosti ovakvog pristupa je i minimalno oštećenje okolnog tkiva prilikom operacije. Većina pacijenata veoma dobro reaguje na ovaj zahvat koristeći minimalne doze analgetika nakon operacije i veoma brzo se vraća svakodnevnim aktivnostima.

Ubrzo nakon operacije počinje fizikalna terapija, tj. trening ramena. Cilj rehabilitacije je jačanje mišića ramena, što je uslov za potpuno otklanjanje bola u ramenu. Kod velikog broja pacijenata dolazi do potpunog izlečenja, dok kod manjeg broja mogu biti prisutne manje tegobe. Ukoliko je subakromijalna dekompresija deo veće operativne procedure (na primer, operacija raskida tetive rotatorne manžetne), rehabilitacioni program je drugačiji i individualan.