Sindromi teniskog i golferskog lakta vezani su za iritaciju / oštećenje tetiva koje učestvuju u građi lakta.

Tetivu čini tkivo koja pripaja mišić za kost. Postoji nekoliko specifičnih problema kada su u pitanju tetive. Zajednički naziv za ove probleme je tendinitis (tendinopathies).

Tendinitis je najčešći problem koji pogađa lakatni zglob, a njegovi oblici su teniski i golferski lakat.

Golferski lakat (medial epicondylitits) je stanje koje izaziva bol na mestu gde se tetive podlaktice spajaju sa koštanim delom na untrašnjoj strani lakta. Bol se takođe može proširiti na podlakticu i ručni zglob.

Teniski lakat (lateral epicondylitis) je slično stanje, jedino što se u ovom slučaju bol javlja na spoljašnjoj strani lakta, na mestu pripoja tetiva opružača šake i kosti.

Iako su nazivi ovih stanja vezani za sport, njima nisu izloženi samo sportisti, već i ljudi koji se bave drugim zanimanjima. Golferski lakat nije karakterističan samo za igrače golfa, i teniseri mogu dobiti golferski lakat, kao i svi koji obavljaju aktivnosti koje uključuju uzastopno ponavljanje istih pokreta ručnog zgloba koji opterećuju određene grupe mišića.

Uzroci

Najčešći uzrok leži u hroničnom opterećenju lakta ponavljanim pokretima (npr. u određenim vrstama sporta, kod fizičkih radnika). Mogu se javiti i u hroničnim oblicima artritisa, kao i zbog samog procesa starenja tetiva.

Simptomi

Teniski i golferski lakat su stanja koja najčeše pogađaju dominantnu ruku. Simptomi su sledeći:

- bol u laktu koji se širi niz podlakticu ili naviše, na nadlakticu; najčešće se postepeno razvija;

- osećaj slabosti u podlaktici;

- problemi prilikom obavljanja određenih aktivnosti (bacanje / hvatanje lopte, šrafljenje…).

Lečenje

Najčešći uzrok leži u hroničnom opterećenju lakta ponavljanim pokretima (npr. u određenim vrstama sporta, kod fizičkih radnika). Mogu se javiti i u hroničnim oblicima artritisa, kao i zbog samog procesa starenja tetiva.