Teniski lakat i golferski lakat - uzroci, simptomi i lečenje | OrthoExpert
OrthoExpert Logo

 

Izaberite ordinaciju

Beograd Niš

Trenutno izabrana ordinacija: Beograd

Ordinaciju u svakom trenutku možete promeniti klikom na link Promena ordinacije

Teniski lakat i golferski lakat vezani su za probleme sa tetivama koje učestvuju u građi lakta, tj.imaju ulogu pripajanja mišića i kostiju lakta.

Tetivu čini grupa tkiva koja pripaja mišić za kost. Postoji nekoliko specifičnih problema kada su u pitanju tetive. Zajednički naziv za ove probleme je tendinitis (tendinopathies):

  • ponavljanje istih pokreta kao i povrede mogu uticati na povredu tetive, njenu iritaciju, što uzrokuje bol i ograničenost pokreta;
  • vremenom, tetive postaju slabije, izložene su degeneraciji i raskidu;
  • u ređim slučajevima, problemi sa tetivama uzrokovani su hroničnim stanjima poput artritisa.

Tendinitis je najčešći problem koji pogađa lakatni zglob, a njegovi oblici su teniski lakat i golferski lakat. Iako su nazivi ovih stanja vezani za sport, njima nisu izloženi samo sportisti, već i ljudi koji se bave drugim zanimanjima. Primera radi, teniski lakat nije karakterističan samo za igrače tenisa – i golferi mogu zadobiti ovu vrstu povrede, kao i svi koji obavljaju aktivnosti koje uključuju uzastopno ponavljanje istih pokreta ručnog zgloba.

Teniski lakat (lateral epicondylitis, M77.1)

Teniski lakat (lateral epicondylitis, epicondylitis lateralis) je stanje koje izaziva bol na mestu gde se tetive podlaktice spajaju sa koštanim delom na spoljašnjoj strani lakta.

Golferski lakat (medial epicondylitits, M77.0)

Golferski lakat (medial epicondylitis, epicondylitis medialis) je slično stanje, s tim što se bol javlja na unutrašnjoj strani lakta. Bol se međutim, može proširiti na podlakticu i ručni zglob.

Uzroci

Kao što smo već opisali, teniski i golferski lakat mogu se pojaviti usled obavljanja poslova koji podrazumevaju repetitivne aktivnosti rukom. Uzroci, takođe, mogu ležati u bavljenju određenim vrstama sporta, hroničnim oblicima artritisa, kao i samom procesu starenja koji utiče na stanje tetiva u našem telu.

Simptomi teniskog lakta i golferskog lakta

Teniski lakat i golferski lakat su stanja koja najčeše pogađaju dominantnu ruku. Simptomi su sledeći:

  • Bol u laktu koji se širi niz podlakticu ili naviše, na nadlakticu i može nastati iznenada ili se može postepeno razviti;
  • Osećaj slabosti u podlaktici;
  • Problemi prilikom obavljanja određenih aktivnosti, u sportskim aktivnostima – npr. problemi prilikom bacanja ili hvatanja lopte i slično.

Lečenje teniskog lakta i golferskog lakta

Iako ova stanja izazivaju bol, odgovarajući tretman i odmor daju dobre rezultate i moguće je za relativno kratko vreme ponovo obavljati određene aktivnosti ili se vratiti sportskim aktivnostima.

Nakon postavljanja dijagnoze (često na osnovu opisa stanja i bola, ali i na osnovu dodatnih ispitivanja) pristupa se lečenju koje ima za cilj prvenstveno otklanjanje bola i uspostavljanje funkcionalnosti lakta i čitave ruke. Fizikalna terapija, tj. odgovarajuće vežbe za jačanje mišića važan su deo rehabilitacije i daju jako dobre rezultate. Pored toga, postoje i druge vrste terapija (lekovi, injekcije ili akupunktura). Kod većine ljudi teniski lakat je moguće uspešno lečiti nehirurškim putem – fizikalnom terapijom, na koju se uglavnom reaguje jako dobro i koja veoma brzo donosi osećaj olakšanja.

Moguće je, takođe, preventivno uticati na jačanje mišića lakta i na taj način smanjiti verovatnoću pojave teniskog i golferskog lakta. Trebalo bi:

  • izbegavati ekstremna savijanja lakta i njegovo potpuno istezanje;
  • praviti pauze prilikom obavljanja repetitivnih aktivnosti;
  • izbegavati ili smanjiti podizanje teških stvari ispruženih ruku;
  • koristiti steznike za ručni zglob prilikom dizanja tereta;
  • obratiti pažnju na izbor alata za rad, držati alat obema rukama ukoiko je moguće;
  • odabrati odgovarajući reket – teži reket, koji ne utiče mnogo na brzinu udarca;
  • koristiti traku na reketu ili štapu za golf koja omogućava bolji dodir sa kontaktnom površinoim.

Povrede lakta i oboljenja lakta

Procedure za lečenje povreda i oboljenja lakta