2500 zahvata, 10 godina iskustva

OrthoExpert

OrthoExpert je specijalistička ortopedska ordinacija koja okuplja vrhunske stručnjake iz oblasti ortopedije i traumatologije. Idejni tvorac koncepta OrthoExpert je dr Srđan Živanović, ortopedski hirurg i traumatolog, subspecijalista hirurgije ramena i lakta. Decenijsko iskustvo dr Živanovića u inostranstvu isključivo u hirurgiji ramena i lakta i preko 2500 uspešnih operativnih zahvata dovoljno govore o njegovoj stručnosti. Dr Živanović je ovaj koncept osnovao u Danskoj, gde inače živi i radi, a u Srbiji ga je pokrenuo sa idejom da se svetski standardi u oblasti hirurgije ramena i lakta prenesu na naše prostore.

Njegova posvećenost razvoju hirurgije ramena i lakta u Srbiji ogleda se kroz brojne aktivnosti i ličnu angažovanost gde svoje znanje i iskustvo prenosi kolegama koji se bave problemima ramena i lakta u našoj zemlji. U vezi sa tim redovno organizuje edukativne posete kolega iz Srbije Regionalnoj bolnici Viborg u Danskoj, gde je stalno zaposlen. Štaviše, ovo je jedno od retkih mesta u inostranstvu gde naši lekari dobijaju mogućnost da aktivno ušestvuju u operacijama u timu dr Živanovića i gde im je na najneposredniji način omogućen uvid i pristup najnovijim tehnikama i metodama dijagnostike i lečenja iz oblasti hirurgije ramena i lakta. Saradnik je na više naučnih projekata i aktivan je član Udruženja za rame i lakat Danske kao i Udruženja za rame i lakat Srbije.

Vizija OrthoExperta je konstantno stručno usavršavanje članova tima. Korišćenjem bogatog znanja i iskustva omogućili smo  našim pacijentima lečenje po vrhunskim standardima i što brži oporavak i povratak aktivnom životu bez bola.

U fokusu našeg rada je pacijent i njegov problem. Nastojimo da kroz individualni pristup pacijentu izgradimo međusobno poverenje, što je najvažniji preduslov za uspešno lečenje.