srdjan zivanovicdr Srđan Živanović je specijalista ortopedije od 2001. Hirurgijom ramena i lakta se bavi od 2008 godine. U svom svakodnevnom dijagnostičkom i operativnom radu pokriva kompletnu patologiju ramena i lakta. Primenjuje kako otvorene hiruške metode, tako i artroskopiju ramena i artroskopiju lakta.

Među mnogobrojnim artroskopskim procedurama primenjuje artroskopsko uklanjanje sluzne kesice ramena, sa tzv. subakromijalnom dekompresijom. Takođe vrši artroskopsko uklanjanje spoljnog zgloba ključne kosti. Rešava artroskopski i problem nestabilnosti ramena koji je najčešći kod mladih ljudi i sportista.

Kod propadanja zgloba ramena, primenjuje ugradnju kompletne i delimične proteze ramena. U slučajevima propadanja zgloba ramena zbog zastarelog raskida tetive rotatorne manžetne, primenjuje tehniku reverzne proteze ramena. Artroskopskom procedurom rešava akutne raskide tetiva rotatorne manžetne. U slučaju hroničnog raskida i iščašenja spoljnog zgloba ključne kosti primenjuje najčešće kombinaciju artroskopije i otvorene procedure.

Na laktu primenjuje artroskopske procedure uklanjanja slobodnih tela iz lakta, popuštanja zgloba lakta kod ukočenosti, a otvorenom metodom stabilizaciju lakta.

Verziran je na polju traumatologije ramena i lakta, kako kod dece, tako i kod odraslih, kroz primenu tehnika osteosinteze, artroskopskih procedura i ugradnje veštačkog ramena.

Poslednjih deset godina dr Srđan Živanović zaposlen je na Odeljenju ortopedije i traumatologije, Regionalna bolnica u Viborgu, Danska, na Klinici za rame i lakat. Proveo je godinu dana (2014) na usavršavanju na Klinici za ortopediju ramena i lakta, Univerzitetska bolnica Aalborg, Danska.

dr Srđan Živanović je aktivan član danskog udruženja za rame i lakat i Udruženja za rame i lakat Srbije.

 

OrthoExpert Education

Kao osnivač udruženja OrthoExpert Education kome je cilj edukacija u medicini, sa fokusom na studente medicine, ortopede, anesteziologe i fizioterapeute, dr Srđan Živanović poslednjih osam godina aktivno radi na stručnom usavršavanju lekara koji se bave patologijom ramena u Srbiji tako što omogućava njihov dolazak i boravak u Regionalnoj bolnici u Viborgu. Udruženje OrthoExpert Education organizuje više kurseva godišnje u Srbiji i Crnoj Gori sa temom ultrazvuka ramena i lakta kao i kurseve fizikalne terapije (treninga) kod bolesti ramena. Istovremeno je angažovan i kao konsultant u više bolnica u Srbiji kao podrška usavršavanju lekara.

dr Srđan Živanović stalni je posetilac evropskih i svetskih seminara i kongresa za rame i lakat. Redovno usavršava svoje znanje, kao i svoje praktične sposobnosti.

mladen pavlovicdr Mladen Pavlović, specijalista ortopedije i traumatologije, rođen je 1982. godine u Beogradu. Osnovnu i srednju školu završio je u Novom Pazaru.

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2009. godine.

Od 2009. godine dr Mladen Pavlović zaposlen je na Institutu za ortopedsko-hirurške bolesti "Banjica", gde je započeo i završio specijalizaciju iz ortopedske hirurgije sa traumatologijom. Tokom specijalizacije pokazao posebno interesovanje za patologiju ramena i lakta.

2014. godine prvi put boravi u Danskoj na jednomesečnoj edukaciji iz hirurgije ramena i lakta u Regionalnoj bolnici u Viborgu i na Odeljenju hirurgije ramena i lakta Univerzitetske bolnice u Aalborgu.

Tokom poslednje tri godine specijalizacije, više puta u trajanju od po 3 meseca, odlazi na edukaciju u Regionalnu bolnicu Viborg, sa posebnim fokusom za hirurgiju ramena i lakta, kao i sportsku hirurgiju stopala, skočnog zgloba i kolena.

dr Mladen Pavlović od početka 2017. godine radi u Regionalnoj bolnici u Viborgu kao ortoped-traumatolog.

aleksandar jevticStranica je u fazi pripreme

aleksandar crnobaricStranica je u fazi pripreme