dr Boris ŠeklerRođen 11.03.1965. godine u Beogradu, gde se školovao zaključno sa studijama medicine. Završio je specijalizaciju iz Interne medicine i subspecijalizaciju iz oblasti reumatologije i kliničke imunologije na Vojno medicinskoj akademiji u Beogradu, u činu sanitetskog potpukovnika. Zaposlen na VMA u periodu od 1991-2011. Objavio je više naučnih radova iz oblasti interne medicine i reumatologije. Član je Srpskog lekarskog društva i Udruženja reumatologa Srbije.