mladen pavlovicDr Mladen Pavlović, ortopedski hirurg, specijalista ortopedije i traumatologije, rođen je 1982. godine u Beogradu. Osnovnu i srednju školu završio je u Novom Pazaru.

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2009. godine.

Od 2009. godine dr Mladen Pavlović zaposlen je na Institutu za ortopedsko-hirurške bolesti "Banjica", gde je započeo i završio specijalizaciju iz ortopedske hirurgije sa traumatologijom. Tokom specijalizacije iskazao je posebno interesovanje za patologiju ramena i lakta.

2014. godine prvi put boravi u Danskoj na jednomesečnoj edukaciji iz hirurgije ramena i lakta u Regionalnoj bolnici u Viborgu i na Odeljenju hirurgije ramena i lakta Univerzitetske bolnice u Alborgu.

Tokom poslednje tri godine specijalizacije, više puta u trajanju od po 3 meseca, odlazi na edukaciju u Regionalnu bolnicu Viborg, sa posebnim fokusom na hirurgiju ramena i lakta, kao i sportsku hirurgiju stopala, skočnog zgloba i kolena.

Dr Mladen Pavlović od početka 2017. godine radi u Regionalnoj bolnici u Viborgu kao ortoped-traumatolog.