dr Ognjen Vukadindr Ognjen Vukadin, specijalista ortopedije od 2001. godine, doktor medicinskih nauka, asistent na Medicinskom Fakultetu u Beogradu sa višegodišnjm iskustvom u hirurgiji veštačkih zglobova kuka i kolena, kao i u lečenju sportskih povreda kolena, stopala i ramena.