srdjan zivanovicdr Srđan Živanović je specijalista ortopedije od 2001. Hirurgijom ramena i lakta se bavi od 2008 godine. U svom svakodnevnom dijagnostičkom i operativnom radu pokriva kompletnu patologiju ramena i lakta. Primenjuje kako otvorene hiruške metode, tako i artroskopiju ramena i artroskopiju lakta.

Među mnogobrojnim artroskopskim procedurama primenjuje artroskopsko uklanjanje sluzne kesice ramena, sa tzv. subakromijalnom dekompresijom. Takođe vrši artroskopsko uklanjanje spoljnog zgloba ključne kosti. Rešava artroskopski i problem nestabilnosti ramena koji je najčešći kod mladih ljudi i sportista.

Kod propadanja zgloba ramena, primenjuje ugradnju kompletne i delimične proteze ramena. U slučajevima propadanja zgloba ramena zbog zastarelog raskida tetive rotatorne manžetne, primenjuje tehniku reverzne proteze ramena. Artroskopskom procedurom rešava akutne raskide tetiva rotatorne manžetne. U slučaju hroničnog raskida i iščašenja spoljnog zgloba ključne kosti primenjuje najčešće kombinaciju artroskopije i otvorene procedure.

Na laktu primenjuje artroskopske procedure uklanjanja slobodnih tela iz lakta, popuštanja zgloba lakta kod ukočenosti, a otvorenom metodom stabilizaciju lakta.

Verziran je na polju traumatologije ramena i lakta, kako kod dece, tako i kod odraslih, kroz primenu tehnika osteosinteze, artroskopskih procedura i ugradnje veštačkog ramena.

Poslednjih deset godina dr Srđan Živanović zaposlen je na Odeljenju ortopedije i traumatologije, Regionalna bolnica u Viborgu, Danska, na Klinici za rame i lakat. Proveo je godinu dana (2014) na usavršavanju na Klinici za ortopediju ramena i lakta, Univerzitetska bolnica Aalborg, Danska.

dr Srđan Živanović je aktivan član danskog udruženja za rame i lakat i Udruženja za rame i lakat Srbije.

 

OrthoExpert Education

Kao osnivač udruženja OrthoExpert Education kome je cilj edukacija u medicini, sa fokusom na studente medicine, ortopede, anesteziologe i fizioterapeute, dr Srđan Živanović poslednjih osam godina aktivno radi na stručnom usavršavanju lekara koji se bave patologijom ramena u Srbiji tako što omogućava njihov dolazak i boravak u Regionalnoj bolnici u Viborgu. Udruženje OrthoExpert Education organizuje više kurseva godišnje u Srbiji i Crnoj Gori sa temom ultrazvuka ramena i lakta kao i kurseve fizikalne terapije (treninga) kod bolesti ramena. Istovremeno je angažovan i kao konsultant u više bolnica u Srbiji kao podrška usavršavanju lekara.

dr Srđan Živanović stalni je posetilac evropskih i svetskih seminara i kongresa za rame i lakat. Redovno usavršava svoje znanje, kao i svoje praktične sposobnosti.