OrthoExpert

Jedna od procedura u lečenju ramena je artroskopija ramena. Procedura se sastoji u tome da hirurg artroskopom ulazi u rameni zglob kroz nekoliko manjih rupa. Svaka artroskopija je najpre dijagnostička, tj. prilikom artroskopskog zahvata dobija se uvid u stanje zgloba ramena. Terapijska artroskopija podrazumeva operativno rešavanje patološkog stanja u zglobu. Iako se savremenim artroskopskim tehnikama može rešiti većina patoloških stanja i povreda ramena, u nekim slučajevima je potrebno obaviti tzv. otvoreni operativni zahvat.

Artoskopija ramena je doživela intenzivan razvoj u poslednjih 20 godina i u savremenom pristupu operativnom lečenju ramena zauzima glavno mesto u rešavanju većine problema u ramenu.

Artroskopski zahvat obavlja se kroz nekoliko manjih rezova (dužine 5mm) kroz koje se artoskopom (kamera debljine 5 mm) ulazi u rame a kroz ostale rezove se instrumentima obavlja operacija. Cela operacija se prati na ekranu visoke rezolucije.

Artroskopom se dobija uvid u stanje zglobne hrskavice, ligamenata, zglobne kapsule, duge tetive bicepsa i tetiva tzv. rotatorne manžetne. U većini slučajeva je moguće artrosopski rešiti problem.

Artroskopija ramena ima brojne prednosti:

 • Manji rizik od infekcije u odnosu na otvorenu operaciju;
 • Brži oporavak;
 • Veća preciznost;
 • Najčešće se izvodi ambulantno tj. kao dnevna hirurgija;
 • Nekada je regionalna anestezija dovoljna;
 • Kozmetički prihvatljivi ožiljci.

Nakon operacije može se javiti natečenost ramena kao i promene u boji kože – crvenilo, modri i žućkasti tragovi. Ovo su očekivane reakcije i nisu znakovi infekcije.

Komplikacije se, kao i kod svakog operativnog zahvata, mogu javiti, ali su one u artroskopskoj hirurgiji minimalne i retke.

Stanja u kojima se tipično izvode artroskopske operacije su sledeća:

 • Sindrom bolnog ramena (impindžment);
 • Smrznuto rame;
 • Raskid tetive rotatorne manžetne;
 • Nestabilnost ramena;
 • Iritacija tetive bicepsa u ramenu.

Iako je artroskopija ramena minimalno invazivna procedura za pacijenta, ujedno je i komplikovana za hirurga, te je jedan od ključnih faktora za uspešnost operacije veština hirurga. Zbog toga je stalna edukacija i usavršavanje hirurga jedna od ključnih misija naših stručnjaka.