Reparacija rotatorne manžetne ramena | OrthoExpert
OrthoExpert Logo

 

Izaberite ordinaciju

Beograd Niš

Trenutno izabrana ordinacija: Beograd

Ordinaciju u svakom trenutku možete promeniti klikom na link Promena ordinacije

Rotatorna manžetna ramena se sastoji od 3 tetive koje stabilizuju zglob ramena. Najčešća je povreda gornje tetive (supraspinatus). Raskid može nastati traumom, preopterećenjem (traumatska ruptura) ili može biti uzrokovan starenjem tetive (degenerativna ruptura). Ova podela je bitna zbog izbora načina lečenja – kod traumaske rupture je najčešće potrebna hirurška intrervencija, dok se kod degenerativne najpre može pokušati sa fizikalnom terapijom (treningom).

Operacija rotatorne manžetne

Operativno lečenje rotatorne manžetne se izvodi artroskopskom ili otvorenom operacijom. Glavna prednost artroskopske operacije je brzi oporavak, jer je tkivo manje traumatizovano i nema velikog reza. Takođe, preciznost pri artroskopiji je veća. Reparacija rotatorne manžetne artroskopom je operacija za koju je potrebno veliko iskustvo hirurga u artroskopiji ramena. Otvorena operacija se izvodi kroz rez dužine oko 5 cm na gornjem delu ramena.

Obema operacijama se raskidana tetiva opet pripoji na kost odakle je otrgnuta. U tu svrhu se koriste ankeri, najčešće više njih, koji se uvrte ili ukucaju u kost i za koje je zakačen konac kojim se tetiva ušije. Najčešće se koriste 2 ankera, ali ukoliko je raskid veći, potreban je veći broj. Ovu proceduru prati uklanjanje sluzne kesice (burze) i ponekad subakromijalna dekompresija.

Nekada je, kod starijih povreda, veliki izazov privući tetivu do mesta pripoja jer mišić ima tendenciju da se skrati.

Operacija se najčešće izvodi kao dnevna hirurgija.

Nakon reparacije rotatorne manžetne ramena, ruka se drži u trougloj marami (mitela) 6 nedelja. Sa ranom rehabilitacijom kreće se ubrzo nakon operacije, pri čemu je u toku prvih 6 nedelja dozvoljeno samo pasivno pomeranje ruke (uz pomoć druge ruke ili fizioterapeuta). Vežbanje je potrebno prilagoditi pacijentu u zavisnosti od stanja tetive i stabilnosti fiksacije tetive. Preporuka je da se izvodi pod kontrolom fizioterapeuta koji je obučen za tretiranje ovih vrsta povreda. Nakon 6 nedelja se kreće sa aktivnim treningom ramena. Oporavak traje oko 3 meseca.

Povrede ramena i oboljenja ramena

Procedure za lečenje povreda i oboljenja ramena