Smrznuto rame (ukočeno rame) | OrthoExpert
OrthoExpert Logo

 

Izaberite ordinaciju

Beograd Niš

Trenutno izabrana ordinacija: Beograd

Ordinaciju u svakom trenutku možete promeniti klikom na link Promena ordinacije

Smrznuto rame, odnosno ukočeno rame (adhezivni kapsulitis) je stanje kod koga su glavni problemi bol u ramenu i ukočenost u ramenu. Javlja se kod oko 2% stanovništva, mnogo je češće kod žena nego kod muškaraca, a najčešće pogađa populaciju između 40 i 60 godina starosti.

Uzroci ukočenosti ramena

Uzroke koji dovode do pojave smrznutog ramena nije moguće potpuno objasniti. Ukočeno rame i dominantna ruka ili vrsta posla kojom se čovek bavi ne pokazuju jasnu povezanost; ipak, postoji nekoliko faktora koji mogu uticati na pojavu ovog stanja. To su dijabetes, poremećaj u radu štitne žlezde, Parkinsonova bolest. Žene sa dijabetesom imaju 25% šansi da dobiju smrznuto rame bar jednom u životu. Smrznuto rame može nastati i u toku imobilizacije ramena (prelomi ramena, operativni zahvati) i zato je važno u tim slučajevima početi sa ranim pokretima ramena.

Simptomi smrznutog ramena

Bol u ramenu je dominantan simptom. Postoji u stanju mirovanja, često je konstantan i znatno se pojačava prilikom pokreta. Lociran je na spoljnoj i prednjoj strani ramena, ali se često širi niz ruku. Drugi simptom je ograničena pokretljivost ramena, kako aktivna tako i pasivna. Naročito je smanjena spoljna rotacija ramena, jer je proces dominantno u prednjoj kapsuli ramena.

Problem smrznutog ramena

Šta se dešava u samom ramenu i koji problemi nastaju? Kod ovog stanja zglobna kapsula u ramenu postaje jako iritirana i zadebljana. Okolno tkivo takođe postaje čvrsto i neelastično. Vrlo često, u samom zglobu javlja se povećana količina zglobne tečnosti. Kao posledica toga javlja se nemogućnost pokretanja ramena, bilo svojom voljom, bilo uz nečiju pomoć. Sam proces odvija se u 3 faze:

Faza smrzavanja

U ovoj fazi se javlja bol a pokreti su sve ograničeniji. Ova faza može trajati od 6 nedelja do čak 9 meseci, uobičajeno trajanje je 4 - 6 meseci. Bolovi mogu biti izuzetno jaki i konstantni, pa pacijenti mogu biti jako hendikepirani za svakodnevne aktivnosti.

Smrznuto rame

U ovoj fazi je bol obično manji ili ga nema, ali je ograničenost pokreta i dalje prisutna. Svakodnevne aktivnosti u ovoj fazi bolesti mogu biti veliki problem, a ona uobičajeno traje 6 - 12 meseci.

Faza odmrzavanja

Postepeno dolazi do poboljšanja pokretljivosti ramena a po pravilu bolova nema. Ova faza, tj. oporavak može trajati od 6 meseci do 2 godine.

U kompleksnim slučajevima dešava se da su bolovi prisutni sve vreme, a može se desiti da, kada se proces završi na jednom ramenu, krene na drugom.

Lečenje ukočenog ramena

Lečenje ukočenog ramena je u prvoj fazi isključivo neoperativno i sastoji se od fizikalnih procedura i blokade ramena. Cilj lečenja u ovoj fazi je smanjiti bol i tada se obično ne očekuje neko značajno poboljšanje pokretljivosti. Zato u ovoj fazi ne treba insistirati na vežbama, a pokrete treba izvoditi do granice bola. Najčešće je potrebno dati seriju blokada ramena, sa razmakom od 4–6 nedelja.

Operativno lečenje se sprovodi u drugoj fazi artroskopskim popuštanjem zglobne kapsule (videti stranu artroskopija ramena). Sama operacija je minimalna i jako zahvalna, jer pacijent odmah dobije maksimalnu moguću pokretljivost. Zato je bitno odmah nakon operacije krenuti sa vežbanjem koje treba sprovoditi od strane iskusnog fizioterapeuta, jer je vrlo bitno da se očuva pokretljivost ramena dobijena operacijom. Bez intenzivne kineziterapije zglob ramena ima tendenciju da se jako brzo opet ukoči.

Povrede ramena i oboljenja ramena

Procedure za lečenje povreda i oboljenja ramena