Stabilizacija ramena (Bankart operacija) | OrthoExpert
OrthoExpert Logo

 

Izaberite ordinaciju

Beograd Niš

Trenutno izabrana ordinacija: Beograd

Ordinaciju u svakom trenutku možete promeniti klikom na link Promena ordinacije

Stabilizacija ramena (bankart operacija) je procedura prišivanja ligamenta koji je otrgnut, najčešće nakon iščašenja ramena (luksacije). Danas se najčešće izvodi artroskopski i to kao dnevna hirurgija.

Pre operacije je potrebno postaviti pravilnu dijagnozu. Razgovor sa pacijentom najčešće ukazuje na postojanje ranijeg iščašenja ramena, a klinički pregled na nestabilnost ramena. Rendgenski snimak može da pokaže postojanje eventualnih koštanih defekata. Magnetna rezonanca ramena može biti od koristi ali za pravo postavljanje dijagnoze je potrebno da se uradi uz ubrizgavanje kontrasta u rameni zglob (tzv. MRI artrografija). CT skener je potreban ukoliko postoji sumnja da je odvaljen deo kosti čašice sa ligamentom.

Posebna grupa pacijenata su oni koji poseduju prirodnu hiperelastičnost zglobova. Kod ovih pacijenata je pokretljivost u zglobovima zbog elastičnije zglobne kapsule veća, te kod njih i minimalna povreda može da dovede do nestabilnosti ramena koje je, kao najpokretljiviji zglob u telu, najviše izloženo povredama. Kod ovih osoba stabilizacija ramena kao zahvat ima takođe dobar efekat, ali se očekuje dugotrajan fizikalni tretman nakon operacije.

Bankart operacija se izvodi artroskopom tako što se kroz 3–4 mala reza uđe kamerom i instrumentima u rameni zglob i najpre se identifikuje raskid ligamenta. Najčešće je ligament otrgnut sa delom tkiva koje se naziva labrum i koji dodatno učestvuje u stabilnosti ramena. Bankart operacija se izvodi uz pomoć ankera koji se uvrte ili ukucaju u kost i koji na svom kraju imaju konac kojim se vrši prišivanje ligamenta.

Pre operacije anesteziolog daje blok anesteziju koja potpuno otklanja bol u ramenu do 24h.

Nakon operacije rame je u trougloj marami (mitela) 6 nedelja – uobičajeno 3 nedelje celog dana, a nakon toga 3 nedelje samo tokom noći. Ubrzo nakon operacije kreće se sa fizikalnom terapijom po specijalnom režimu. Potrebno je oko 6 nedelja da pripoj ligamenta sraste, ali je tek nakon dužeg vremena moguće rame izložiti teškim naporima.

Povrede ramena i oboljenja ramena

Procedure za lečenje povreda i oboljenja ramena