Ovo je procedura koja se koristi u lečenju uklještenja sluzne kesice u ramenu (impindžment, od eng. reči impingement), što je inače i najčešći uzrok bolova u ramenu. Subakromijalna dekompresija ima za cilj povećanje prostora iznad zgloba ramena, uz odstranjivanje jednog dela koštanog tkiva (akromion) i bolesne sluzne kesice (burza).

Subakromijalna dekompresija se obavlja artroskopski, čime je smanjen rizik od infekcija i drugih mogućih komplikacija. U zavisnosti od stepena uklještenja i dužine trajanja zahvata, dekompresija se obavlja kroz 2 do 4 mala reza kroz koja se kamerom i instrumentima ulazi u rameni zglob. Video kamera omogućava snimanje i praćenje čitavog procesa na ekranu. Pored kamere koristi se i instrument zvani šejver kojim se uklanjanja iritirana burza, odnosno koštane izrasline akromiona.

Prilikom ovog zahvata uobičajeno se blokiraju nervi ramena od strane anesteziologa, što izaziva bezbolnost ramena nakon operacije. Prednosti artroskopske subakromijelne dekompresije su brojne - ova metoda je neinvanzivna u odnosu na otvorene oparativne zahvate, bol nakon zahvata je mininimalan, a oporavak relativno kratak. Još jedna od prednosti kod artroskopskog zahvata je i minimalno oštećenje okolnog tkiva prilikom operacije. Većina pacijenata veoma dobro reaguje na ovaj zahvat koristeći minimalne doze analgetika nakon operacije i veoma brzo se vraća svakodnevnim aktivnostima.

Ubrzo nakon operacije se kreće sa fizikalnom terapijom, tj. treningom ramena. Cilj rehabilitacije je jačanje mišića ramena što je uslov za bezbolno rame. Kod velikog broja pacijenata dolazi do potpunog izlečenja, dok kod manjeg broja mogu biti prisutne manje tegobe. Ukoliko je subakromijalna dekompresija deo veće operativne procedure (operacija raskida tetive rotatorne manžetne na primer), rehabilitacioni program je drugačiji i individualan.