Šaka, bol u šaci, povreda šake, oboljenje šake i procedure | OrthoExpert
OrthoExpert Logo

 

Izaberite ordinaciju

Beograd Niš

Trenutno izabrana ordinacija: Beograd

Ordinaciju u svakom trenutku možete promeniti klikom na link Promena ordinacije

Šaka je deo tela koji čine kosti, ligamenti, tetive i mišiči, zatim nervi i krvni sudovi. Građa šake je kompleksna, a u njenom sastavu je 27 kostiju. Kosti šake dele se na kosti ručja, doručja i članke prstiju. Kompleksan sastav šake omogućava čoveku brojne pokrete, veoma složene i precizne. Iz tog razloga šaku nazivamo i izvršnim organom. Zglobovi šake dele se u sedam grupa i svi zajedno čine funkcionalnu celinu i deluju kao elipsoidni zglob.

Koža šake se razlikuje na nadlanici i dlanu. Nadlanica ima kožu koja je tanka i labavo vezana za kosti sa dosta limfnih sudova i vena, za razliku od kože dlana koja je zadebljala i jakim vezama pričvršćena za kosti. Ovo objašnjava zašto se otok šake prvenstveno javlja na nadlanici.

Na dlanu, kao ni na stopalu, nema dlaka niti lojnih žlezda, da bi se osigurao jači hvat i da stvari koje se drže ne bi klizile. Sa druge strane, ima dosta znojnih žlezda koje imaju bitnu ulogu u održavanju telesne temperature.

Pokreti šake su mogući zahvaljujući mišićima koji su povezani preko tetiva. Mišići šake mogu se grupisati u tzv. unutrašnje mišiće šake (intrinzični mišići, nalaze se u samoj šaci) i spoljašnje mišiće šake (ekstrinzični mišići, nalaze se u podlaktici, a pripajaju se na kosti šake dugim tetivama). Sve ekstrinzične opružače inerviše radijalni nerv.

Mnogobrojni ligamenti šake pružaju stabilnost zglobovima šake pri pokretima, pri čemu su naročito bitni ligamenti prstiju, koji su pri opruženim prstima labavi, a pri savijanju prstiju i hvatanju se zatežu. Suprotno, ligamenti koji spajaju doručje i prste su najduži pri savijenim prstima, a najkraći pri opruženim prstima. Jedinstvenost pokreta šake se ogleda u specifičnoj funkciji palca koja se naziva opozicija palca. To je sposobnost palca da se, osim pokreta savijanja i opružanja, postavi nasuprot ostalim prstima i da omogući funkciju hvata šake. Glavni snabdevači šake krvlju su radijalna i ulnarna arterija, koje se spajaju formirajući dlanski luk.

U odnosu na svoju veličinu, šaka zauzima najveći prostor u motornom i senzornom delu kore velikog mozga, u poređenju sa drugim delovima tela. Zajedno sa mišićima lica (tzv. mimičkom muskulaturom) učestvuje u podršci govoru i emocijama pri komunikaciji. Šaka je, zbog svakodnevne upotrebe  i zahtevnih pokreta, izložena brojnim opterećenjima, pa je njena složena struktura podložna raznim povredama i oboljenjima.

Povrede šake i oboljenja šake

Naješće povrede i oboljenja šake su:

Procedure za lečenje povreda i oboljenja šake