Artroza korena palca (rizartroza) | OrthoExpert
OrthoExpert Logo

 

Izaberite ordinaciju

Beograd Niš

Trenutno izabrana ordinacija: Beograd

Ordinaciju u svakom trenutku možete promeniti klikom na link Promena ordinacije

Artroza korena palca (rizartoza) predstavlja degenerativno oboljenje hrskavice zgloba izmedju kosti ručja i doručja palca. Trećina žena u postmenopauzalnom periodu ima radiografske promene koje odgovaraju artrozi korena palca.

Bolest se češće javlja kod žena, 2–6 puta češće nego kod muškaraca. Učestalost pojavljivanja rizartroze raste sa starenjem. Bolest je često asimptomatska.

Dijagnostika

Dijagnoza se najčešće postavlja na osnovu anamneze i kliničke slike.

Pacijent se žali na bol u korenu palca, koji često zrači u uzvišenje palca i predeo zgloba izmedju kosti doručja i gornjeg članka palca i često su u korelaciji sa pokretanjem palca.
Simptomi se klasično javljaju prilikom rotatornih pokreta (odvrtanja matice šrafa, ili pri uvrtanjeu peškira i sl.).

Bolovi u mirovanju i slabost u palcu javljaju se posledično kako bolest napreduje.

Klinički pregled

  1. Bol u palcu na dodir oko zgloba
  2. Krepitacije (škripanje) pri provokativnom testu (Grind test)
  3. Nestabilnost u palcu prilikom izvodjenja provokativnog testa

Dijagnoza se potvrđuje radiografijom šake koja uključuje i specijalnu projekciju (Bett-ova projekcija) kako bi se dobio bolji uvid u sam zglob.

Lečenje artroze korena palca

1. Rani stadijum sa povremenim bolovima i minimalnim ograničenjem dnevnih aktivnosti

  • Poštedni režim - smanjenje aktivnosti, izbegavanje “hvata pincete” (hvat izmedju palca i kažiprsta) i uvrtanja šake;
  • Ortoza za palac - po potrebi, radi rasterećenja;
  • Analgetici, NSAID (nesteroidni antiiflamatorni lekovi).

2. Prelazni stadijum sa ograničenjem dnevnih aktivnosti

  • Ortoza za palac;
  • NSAID;
  • Steroidne injekcije u zglob korena palca (blokada);
  • Potrebno je pacijenta uputiti na dalje lečenje ortopedu.

3. Uznapredovali stadijum sa značajnim ograničenjem dnevnih aktivnosti i potrebom za svakodnevnom analgetskom terapijom

Moguće je probati sa neoperativnim lečenjem, potrebno je pacijenta uputiti na dalje lečenje ortopedu.

Hirurško lečenje

Postoji čitav niz različitih operativnih tehnika u lečenju uznapredovalih slučajeva rizartroze, kada neoperativno lečenje ne daje željene rezultate. Uklanjanje trapezaste kosti je dugo bila standardna procedura pri hirurškom lečenju. Rezultati su dobri u oko 85% slučajeva.

Rehabilitacioni period nekada može biti dug, u cilju dobijanja adekvatne snage i “pinceta hvata” (hvat izmedju palca i kažiprsta). U današnje vreme najčešće se pribegava zameni zgloba (veštački zglob palca, proteza palca).

Povrede šake i oboljenja šake

Naješće povrede i oboljenja šake su:

Procedure za lečenje povreda i oboljenja šake