Skijaški palac (palac lovočuvara) | OrthoExpert
OrthoExpert Logo

 

Izaberite ordinaciju

Beograd Niš

Trenutno izabrana ordinacija: Beograd

Ordinaciju u svakom trenutku možete promeniti klikom na link Promena ordinacije

Skijaški palac (palac lovočuvara) predstavlja rascep unutrašnjeg pobočnog ligamenta u gornjem zglobu palca. Ovo stanje može voditi u nestabilnost palca, bolove u palcu, slabost pri “pinceta hvatu”, a daljim razvojem i u artrozu palca, odnosno propadanje hrskavice zgloba. Do ove pojave može doći usled snažnog odvođenja palca (abdukcija). Pri padu na otvorenu šaku u kojoj se nalazi skijaški štap dolazi upravo do stresnog, iznenadnog i snažnog odvođenja palca i rascepa ligamenta, odakle potiče naziv skijaški palac. Ova povreda naziva se još i palac lovočuvara, jer je pedesetih godina XX veka primećena kod lovočuvara koji su male ptice nakon ustrela ubijali stiskajući ptičji vrat izmedju palca i kažiprsta ("pinceta hvat"), pritom delujući ekstremnom silom na gornji zglob palca ka upolje, sa posledičnim rascepom unutrašnjeg pobočnog ligamenta.

Stener lezija je stanje u kome je aduktorna aponeuroza interponirana (umetnuta) između povređenog ligamenta i koštanog pripoja, pa je izlečenje u smislu zarastanja ligamenta nemoguće.

Dijagnostika

Prilikom pregleda uočava se otok i bol sa unutrašnje strane gornjeg zgloba palca. Potom se testira bočni stabilitet zgloba. Pregled se vrši sa potpuno opruženim ili vrlo malo savijenim zglobom, uz dozvoljene granične vrednosti krivljenja palca u gornjem zglobu upolje koje variraju između 30° i 45°. Zbog toga je neophodno izvršiti poređenje sa zdravom stranom, odnosno zdravim palcem.

Ukoliko dođe do zaustavljanja krivljenja palca pri testu, to je znak delimičnog rascepa ligamenta, u suprotnom je reč o kompletnom rascepu.

Test se po pravilu najbolje izvodi u lokalnoj anesteziji, a radiografija palca je neophodna radi dijagnostike eventualnog koštanog preloma – otrgnuća na mestu pripoja ligamenta.

Lečenje skijaškog palca

Ukoliko je u pitanju istegnuće ligamenta bez značajnije nestabilnosti zgloba, lečenje se obavlja rasteretnom šinom (ortoza za palac) u roku od 3 nedelje. Dislocirani prelom gde je pripoj ligamenta sa delom kosti otrgnut i bez prisutne nestabilnosti zgloba leči se šinom u roku od 4 nedelje.

Kod jasno uočljive nestabilnosti pri testiranju bočne stabilnosti zgloba i kod dislociranih preloma neophodno je hirurško lečenje u smislu zatezanja ligamenta (rekonstrukcija ligamenta).

Povrede šake i oboljenja šake

Naješće povrede i oboljenja šake su:

Procedure za lečenje povreda i oboljenja šake