Škljocavi prst | OrthoExpert
OrthoExpert Logo

 

Izaberite ordinaciju

Beograd Niš

Trenutno izabrana ordinacija: Beograd

Ordinaciju u svakom trenutku možete promeniti klikom na link Promena ordinacije

Škljocavi prst je stanje u kojem je pokretanje prsta onemogućeno usled mehaničke prepreke između tetive pregibača prsta i njene tetivne ovojnice. Klizna površina u gornjem delu ovojnice tetive može hipertrofirati sa značajnim zadebljanjem. Inflamacija se retko viđa. Nesklad između tetiva (kratkog i dugog pregibača prstiju i dugog pregibača palca) i volumena ovojnice tetive onemogućava klizanje tetive i smanjuje pokretljivost prsta, eventualno ima za posledicu "zaključavanje" prsta u savijenom položaju. Bolesti kao što su šećerna bolest, reumatoidni artritis, sindrom karpalnog tunela i giht u vezi su sa nastajanjem ovog oboljenja. Najčešće je zahvaćen kažiprst, ali može biti zahvaćen i palac, što je najčešći slučaj kod dece.

Dijagnostika

Klinički postoje dva patološka tipa:

  • Nodularni tip – može se opipati zadebljanje na gornjem delu tetivne ovojnice, koja prati tetivu pregibača kada se ona pokreće;
  • Difuzni tip – promene obuhvataju šire područje.

Bol na dodir prisutna je u gornjem delu tetivne ovojnice, dok pacijenti često prijavljuju da im je prst ukočen. Kod jednog dela pacijenata simptome je moguće povezati sa problematikom u središnjem zglobu prsta.

Mogu se javiti bolovi i smanjena snaga pri hvatu, a u teškim slučajevima onemogućeno je aktivno savijanje prsta.

Lečenje škljocavog prsta

Nehirurško lečenje

Škljocavi prst se u početnim fazama može lečiti primenom NSAID (nesteroidni antiinflamatorni lekovi). Injekcije kortikosteroida i lokalnog anestetika pod kontrolom ultrazvuka (blokada šake) često se primenjuju u ranijoj fazi bolesti. Ovaj konzervativni tretman naročito je efikasan u slučaju nodularnog tipa. Rasteretni režim, uz promenu dnevnih aktivnosti, može umanjiti simptome.

Efekat korišćenja ortoza je neizvestan jer ortozu treba koristiti tokom dužeg vremenskog perioda, što predstavlja smetnju pri korišćenju šake, pa je ovaj način lečenja škljočavog prsta nesumnjivo neadekvatan.

Hirurško lečenje

U slučaju dugog trajanja bolesti i izostanka efekta konzervativnog lečenja, indikovano je operativno lečenje u smislu hirurškog odvajanja, odnosno presecanja dela tetivne ovojnice.

Povrede šake i oboljenja šake

Naješće povrede i oboljenja šake su:

Procedure za lečenje povreda i oboljenja šake