Viseći prst (Drop finger, Mallet finger, Hammer finger) | OrthoExpert
OrthoExpert Logo

 

Izaberite ordinaciju

Beograd Niš

Trenutno izabrana ordinacija: Beograd

Ordinaciju u svakom trenutku možete promeniti klikom na link Promena ordinacije

Viseći prst (eng. Drop Finger) je stanje u kojem dolazi do rascepa tetive dubokog opružača prsta na pripoju na donjem članku prsta, što onemogućava aktivno opružanje donjeg zgloba prsta. Moguće je da dođe i do preloma, odnosno otrgnuća dela kosti na donjem članku prsta sa nadlanske strane zajedno sa tetivnim pripojem. Po pravilu, viseći prst je povreda koja nastaje nakon iznenadne forsirane fleksije, odnosno savijanja donjeg članka prsta (često udarac loptom u vrh ispravljenog prsta koji se iznenada savija pod dejstvom sile).

Ovaj vid povrede najčešće se dešava na srednjem, domalom i malom prstu.

Dijagnostika

  1. Bol i otok prsta nakon traume;
  2. Donji zglob prsta je polusavijen i ne može se aktivno ispraviti;
  3. Prisutna je bol na dodir sa nadlanske – gornje strane prsta, malo iznad nokta, i širi se oko povređene tetive u predelu srednjeg i gornjeg članka prsta;
  4. Tom prilikom dolazi do ekstremnijeg ispravljanja prsta – hiperekstenzije u srednjem zglobu, dok je prst u donjem zglobu savijen i ne može se ispraviti;
  5. Radiografija šake otkriva prelom donjeg članka prsta na gornjoj strani.

Lečenje visećeg prsta

Lečenje visećeg prsta može biti neoperativno i operativno.

Neoperativno lečenje

Vrši se imobilizacija donjeg zgloba prsta pomoću šine ili ortoze za prst – danas je dostupan veliki broj različitih ortoza. Srednji zglob prsta mora biti pokretan. Donji zglob prsta mora biti ispružen, ali ne prekomerno ispružen (hiperekstendiran).

Jedan deo manje uspešnih rezultata lečenja može se pripisati lošem razumevanju suštine lečenja od strane pacijenta. Stoga je za dobar rezultat lečenja neophodno objasniti pacijentu da se ortoza za prst mora koristiti kontinuirano, bez skidanja. Ukoliko pacijent ima potrebu da opere šaku, odnosno povređeni prst, neophodno je objasniti da je prilikom procedure pranja neophodno prst sve vreme držati ispravljenim i da se savijanje prsta ne sme pokušavati, naročito u donjem (povređenom) zglobu.

Šina (ortoza) za prst se mora nositi šest nedelja kontinuirano, a potom naredne dve nedelje samo noću. Ukoliko se na kontrolnom pregledu šest nedelja nakon nošenja šine uoči da je donji članak prsta u savijenom položaju i izostaje aktivno opružanje, lečenje se mora ponovo iznova započeti, odnosno šina se mora nositi u kontinuitetu još šest nedelja.

Operativno lečenje

Operativno lečenje sprovodi se u slučaju otvorene povrede – preloma donjeg članka sa otgrnućem tetivnog pripoja, pri čemu dolazi do delimičnog iščašenja donjeg zgloba prsta.

Operacija je eventualno indikovana ukoliko je koštani fragment veliki i obuhvata veći deo zglobne površine donjeg članka prsta. Defekt u opružanju donjeg članka prsta ≤20° smatra se dobrim rezultatom.

Ako je i dalje prisutna savijena pozicija prsta u donjem zglobu uprkos gorenavedenom načinu lečenja, savetuje se pregled ortopeda. Status se uglavnom poboljšava tokom vremena. Retko je potrebna sekundarna hirurška intervencija.

Povrede šake i oboljenja šake

Naješće povrede i oboljenja šake su:

Procedure za lečenje povreda i oboljenja šake