Bol u peti može biti lociran u zadnjem i donjem delu pete.

Posledica je dugotrajnog stajanja i fizičkih aktivnosti koje dovode do degenerativnih promena mekih tkiva.

Bol u donjem delu pete posledica je ponavljanih upala plantarne fascije, mekotkivne strukture koja omogućava normalan hod i stajanje. Bol se javlja sa unutrašnje i donje strane pete, najintezivniji je ujutru nakon ustajanja.

Lečenje podrazumeva primenu antiupalnih lekova, fizikalnu terapiju sa vežbama za istezanje plantarne fascije i mišića potkolenice, nošenje ortopedskih uložaka sa perforiranom petom. Današnji, savremeni pristup podrazumeva loklano davanje PRPa, krajnja mera je operativno lečenje koje podrazumeva presecanje jednog dela plantarne fascije. Postoperativni opravak uz fizikalnu terapiju je od osam do dvanaest nedelja.

Bol u zadnjem delu pete je posledica degenerativnih promena same Ahilove tetive. Bol može biti lociran na samom pripoju tetive ili 5 do 7 cm iznad pripoja. U početku se radi o upali mekih tkiva koja kasnije dovodi do stvaranja kalcifikata.

Dijagnostika se zasniva na pregledu Vašeg ortopeda kao i ultrazvuku i magnetnoj rezonanci.

Terapija sem davanja antiupalnih lekova podrazumeva i fizikalnu terapiju, davanje PRPa, rasterećenje nošenjem povišice pod bolnom petom. Krajnja mera je operativno lečenje.