Srednji deo stopala - povreda srednjeg dela stopala | OrthoExpert
OrthoExpert Logo

 

Izaberite ordinaciju

Beograd Niš

Trenutno izabrana ordinacija: Beograd

Ordinaciju u svakom trenutku možete promeniti klikom na link Promena ordinacije

Promene srednjeg dela stopala mogu biti posledica traume ili degenerativnih oboljenja. Sveža trauma podrazumeva adekvatnu dijagnostiku praćenu neoperativnim ili operativnim lečenjem. Povrede stopala se često zanemaruju ali kasnije mogu voditi ozbiljnim deformitetima praćenim hroničnim bolom koji onemogućava svakodnevne aktivnosti, zato je pravovremeno javljanje lekaru i adekvatna dijagnostika i lečenje zlatno pravilo.

Lečenje promena na srednjem delu stopala

Neoperativno lečenje

Degenerativne promene srednjeg dela stopala nastaju kao posledica prethodnih povreda ili u sklopu poremećaja skočnog zgloba.

Njihovo lečenje može u početku biti neoperativno i podrazumeva korišćenje klasičnih antiupalnih lekova koji se stručno nazivaju nesteroidni antiinflamatorni lekovi, kao i nošenje ortopedske obuće sa adekvatnim anatomskim ulošcima izrađenim po otisku pacijentovog stopala.

Hirurško lečenje

Ukoliko prethodne terapijske mere ne dovedu do poboljšanja tegoba ili se tegobe pogoršaju, pristupa se hirurškom lečenju koje podrazumeva korektivne osteotomije u početnim fazama koje dovode do rasterećenja zglobova ili ukočenje tj artrodeza malih zglobova.

Operativno lečenje promena na srednjem delu stopala podrazumeva hirurško zbrinjavanje luksacija zglobova stopala kao i preloma kostiju, uz korišćenje najsavremenijih osteosintetskih materijala. Savremena hirurgija stopala takođe omogućava i trajno zbrinjavanje povreda ligamentata korišćenjem savremenih materijala koji u potpunosti mogu preuzeti funkciju oštećenih ligamenata i time sačuvati normalnu anatomiju i sprečiti kasnije degenerativne promene.

Danas se, sem ranije korišćenih zavrtanja, mogu koristiti pločice i zavrtnji izrađeni od savremenih materijala, anatomski prilagođeni svakom delu stopala, koji omogućavaju kasniju dijagnostiku magnetnom rezonancom. Njihovo naknadno odstranjivanje nije potrebno, čime se izbegava dodatna operacija.

Operacije se vrše u blok anesteziji, pacijent napušta bolnicu istog ili narednog dana. Narednih četiri do šest nedelja pacijent nosi posebno dizajnirana ortopedska pomagala ili gipsimobilizaciju, a hod je dozvoljen bez oslonca na operisanu nogu uz pomoć para potpazušnih štaka.

Nakon osam do deset nedelja pacijent se vraća svakodnevnim aktivnostima.

Povrede stopala i oboljenja stopala

Procedure za lečenje povreda i oboljenja stopala

  • -